Gerard Flinkers

Gerard Flinkers

Saxion GHogeschool Enschede, opleiding HBO Rechten: voorzitter Beroepenveldcommissie, 

gastdocent, extern deskundige bij o.a. afstudeerscripties, audit en stage informatie

FNV Overheid: Arbeidsvoorwaardenadviseur bij de gemeenten Borne en Rijssen-Holten

Waterschap Vechtstromen: voorzitter bezwarencommissie (onkostenvergoeding)

Gemeente Hengelo: lid bezwarencommissie Personeel (onkostenvergoeding)

Stichting Weekblad Beukske Weerselo: lid redactie, voorzitter bestuur stichting

Stihcting Vrienden van Weekblad Beuksek Weerselo secretaris van het bestuur van de stichting

Gemeente Dinkelland: buitengebewoon ambtenaar burgerlijke stand

Carnavalsvereniging de Knollentrekkers Weerselo: lid prinsengarde en redactielid Knollenblaedke