Harm Meek

Harm Meek

Lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Vechtstromen

Coorzitter van het bestuur van de Cosmos Sterrenwacht

Onderzoeker en adviseur m.b.t. de kwaliteit van natuurgebieden, w.o Singraven en Bergvennen

Lid Gebiedscollectief Noordoost Twente