VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 12-06-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer A.P.M. Maathuis
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
19:30 uur 0
0
0
6
0
1
3
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage