VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 19-11-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: mevrouw J.C.M. Paus-Weersink
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
8
5
4
0
1
4
6
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage