VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 02-07-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: mevrouw W.K. Riesmeijer-Schouten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
19:30 uur 0
0
0
0
0
5
2
7
10
3
13
3
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage