VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 02-10-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer A.P.M. Maathuis
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
6
0
3
4
4
8
6
1
11
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage