VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 04-12-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: mevrouw A.M.T ten Dam
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
5
0
8
9
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage