VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 04-09-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: mevrouw A.M.T ten Dam
Griffier: de heer L.J.H. Engelbertink
19.30 uur 0
1
0
3
0
7
1
7
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage