VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 05-11-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: mevrouw A.M.T ten Dam
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
4
0
1
1
2
3
5
2
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage