Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 08-10-2019 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
4
0
3
2
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage