Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 18-11-2019 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
0
1
0
1
3
3
4
3
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage