VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 13-01-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer A.P.M. Maathuis
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
4
1
2
3
4
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage