VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 02-02-2021 19:00:00 uur


Video vergadering
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
7
5
1
1
9
2
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage