VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 11-05-2021 19:30 uur


Video vergadering
0
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
1
0
3
3
3
Voorzitter: mevrouw W.K. Riesmeijer-Schouten
3
3
1
1
2
0
Algemene bijlage
ACTIELIJST (pdf, 198.2 KB)
NOTITIEBLOK (pdf, 24.25 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage