VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 28-06-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer M.G. Olde Dubbelink
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
4
6
2
2
4
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage