VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 06-04-2021 19:30 uur


Video vergadering
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
2
3
4
3
3
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage