VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 07-09-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: mevrouw E.H.G. Klunder-Van der Zanden
Griffier: de heer L.J.H. Engelbertink
0
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
1
Griffier: de heer L.J.H. Engelbertink
0
1
22
2
2
3
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage