Commissie Omgeving & Economie 9 maart 2021 19:00:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1.

  Opening

  -
  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  Vaststelling agenda

  -
  Video vergadering
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Informatie vanuit het college

  -
  Video vergadering
  geen documenten

  Het college en de leden van het college krijgen de gelegenheid kort het woord te voeren om te kunnen voldoen aan hun actieve informatieplicht.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4.

  Rondvraag

  -
  Video vergadering
  5 documenten

  Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vragen stellen. Per onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het onderwerp en de daarbij te stellen vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te worden gemeld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van 7 woningen op de locatie van de

  voormalige gemeentewerf en brandweerkazerne in Ootmarsum.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om het bestemmingsplan te herzien ten behoeve

  van het realiseren van een woning op een locatie van een voormalig winkelpand.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood

  regeling één compensatiewoning aan de Ootmarsumsedijk 9 te Weerselo te realiseren. Ook

  wordt er voor de nieuw te bouwen woning een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. De

  slooplocaties bevinden zich aan de Hilbertweg 14 te Weerselo en de Oldenzaalseweg 84 te

  Fleringen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Met voorliggend voorstel wordt de raad voorgesteld om de beleidsruimte in te vullen omtrent

  de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving voor de functiewijziging van recreatie naar wonen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  9. Voorstel inzake vaststellen MijnOmgevingsvisie Dinkelland

  Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Het doel van de Omgevingswet

  is onder andere het versimpelen van wet regelgeving wat betreft het fysieke domein en een

  meer integrale afweging mogelijk maken die past bij het gebied. MijnOmgevingsvisie

  Dinkelland geeft hierbij de koers voor de komende jaren aan als het gaat om de

  inrichting en de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Twentse gemeenten willen de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere

  partners in de regio Twente versterken om meer maatschappelijke waarde te kunnen

  creëren. Met dit raadsvoorstel wordt toestemming gevraagd aan de raad voor het oprichten

  van een Recreatieschap Twente en voor het wijzigen van de huidige Regeling Regio Twente

  in een Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 11.

  Sluiting

  -
  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten