VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 06-12-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
1
11
3
4
2
7
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage