VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 14-11-2023 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer S.F. Slots
Griffier: de heer L.J.H. Engelbertink
0
1
0
0
5
9
12
2
2
2
2
4
6
3
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage