VergaderingVergadering van Commissie Omgeving & Economie
Datum: 09-05-2023 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer S.F. Slots
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
1
3
1
3
3
2
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage