VergaderingVergadering van Commissie Sociaal Domein & Bestuur
Datum: 17-09-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: mevrouw A.M.T ten Dam
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
6
4
1
1
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage