VergaderingVergadering van Commissie Sociaal Domein & Bestuur
Datum: 12-01-2021 19:30 uur


Video vergadering
Voorzitter: mevrouw W.K. Riesmeijer-Schouten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
1
3
3
7
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage