VergaderingVergadering van Commissie Sociaal Domein & Bestuur
Datum: 12-10-2021 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: mevrouw J.C.M. Paus-Weersink
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
3
1
3
3
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage