VergaderingVergadering van Commissie Sociaal Domein & Bestuur
Datum: 23-11-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: mevrouw C.C.M. Demmer-Munster
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
2
7
2
6
4
5
1
4
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage