VergaderingVergadering van Commissie Sociaal Domein & Bestuur
Datum: 13-12-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: mevrouw C.C.M. Demmer-Munster
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
1
3
1
3
2
10
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage