VergaderingVergadering van Commissie Sociaal Domein & Bestuur
Datum: 19-09-2023 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer A.P.M. Maathuis
Griffier: de heer L.J.H. Engelbertink
0
1
0
1
2
2
2
4
3
3
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage