VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-04-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
0
0
5
1
3
3
2
5
5
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage