VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-07-2017 19:00 uur


Raadzaal
0
1
0
0
2
1
1
2
1
4
3
2
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage