VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-04-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
2
0
1
1
1
2
4
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage