VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-12-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
3
1
1
1
2
3
3
2
3
1
1
3
2
4
4
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage