VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-09-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
0
0
2
1
1
4
2
3
1
17
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage