VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-06-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
1
0
1
3
3
5
1
5
1
5
2
3
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage