VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 31-01-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
0
2
1
4
3
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage