VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-11-2017 18:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
0
0
1
0
3
3
3
2
3
3
5
13
1
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage