VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-07-2018 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
3
0
1
5
2
7
9
3
10
3
3
2
5
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage