VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-12-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
19:30 uur 0
1
0
0
3
0
2
1
8
8
3
2
8
2
5
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage