VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-09-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
2
0
2
1
5
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage