VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-02-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
2
0
3
1
2
2
3
1
1
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage