VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-04-2018 19:30 uur


Raadzaal
19:30 uur 0
1
0
0
0
0
1
4
1
2
7
2
4
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage