Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-11-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
3
1
1
57
3
2
4
7
8
3
16
3
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
2
2
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
6
2
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage