VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-11-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
3
1
1
1
3
2
4
7
8
1
5
3
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
2
2
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
4
2
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage