VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-06-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
19:30 uur 0
1
0
0
3
0
3
1
3
3
10
4
3
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage