VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-05-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
19:30 uur 0
1
0
0
2
0
3
1
4
5
6
4
3
4
5
1
1
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage