VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-01-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
1
0
4
2
5
3
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage