VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-11-2019 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage