Gemeenteraad 25 juni 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1.

  Opening

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  Vaststelling agenda

  -
  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Informatie vanuit het college

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Vragenhalfuur

  -
  Raadzaal
  3 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6.

  Open debatronde

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het voorstel is:
  het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan voor kavel 4 in het huidige "bestem-mingsplan Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen” af te wijzen
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het voorstel is:
  1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan ‘’Postweg 22 en Bornsestraat 66 te Saasveld" met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPPOSTWEG22-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
  2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPPOSTWEG22-VG01 vast te stellen;
  3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder b, van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het voorstel is:
  1. kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2020 (inclusief voorlopige jaarrekeningen 2018) van de gemeenschappelijke regelingen Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT), Veiligheidsregio Twente (VRT), Regio Twente (RT) en Stadsbank Oost Nederland (SON)
  2. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente;
  3. een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente, inhoudende dat niet met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, maar dat de omvang van de begroting 2019 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren wordt gezien;
  4. een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de Stadsbank Oost Nederland, dat met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, met dien verstande dat de omvang van de begroting 2020 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren wordt gezien.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het voorstel is:
  De Jaarstukken 2018 gemeente Dinkelland vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 13.

  Sluiting

  -
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)