VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-02-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
2
0
1
1
3
2
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
2
4
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage