VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-11-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
1
0
1
1
3
3
4
3
3
3
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
1
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage