VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-12-2020 19:30 uur


Video vergadering
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
Griffier: de heer O.J.R.J. Huitema
0
1
0
0
2
0
1
1
3
3
6
5
Voorzitter: de heer E.H.J. Hemmer
3
3
3
Voorzitter: de heer J.G.J. Joosten
2
7
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage